Taitavin vihdantekijä -kilpailun säännöt

Kuva saunavastasta

JÄRJESTÄJÄ
Harvia Finland Oy (”Harvia” tai ”järjestäjä”),
PL 12 (Teollisuustie 1-7)
40951 Muurame

OSALLISTUMISOIKEUS
Kilpailuun voivat osallistua Suomessa pysyvästi asuvat 15 vuotta täyttäneet henkilöt, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät ja heidän perheenjäsenensä, jotka ovat osallistuneet kilpailun tai sen osien valmisteluun tai toteuttamiseen.

KAMPANJA-AIKA
Kampanja-aika on 9.6.2018-18.6.2018.

OSALLISTUMINEN
Kilpailuun voi osallistua kommentoimalla Harvian Facebook-sivulla kisajulkaisujen kommenttikenttään. Vain kampanja-aikana tulleet kommentit huomioidaan kilpailussa.

PALKINNOT JA NIISTÄ ILMOITTAMINEN
Kilpailun voittajan valitsee Harvia. Kilpailun voittaja saa Harvian Legend kiulu + kauha -paketin. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi. Vastaamme voittajalle Facebookin kommenttikentässä tai henkilökohtaisella viestillä.

JÄRJESTÄJÄN VASTUU
Harvia vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Harvia ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä Harvialle antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta.

MUUT EHDOT
Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Harvian niiden nojalla tekemiä päätöksiä. Kilpailun sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan Facebookin käyttöehtoja. Harvia pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta kilpailuun, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kilpailun toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Muutoksista ilmoitetaan Harvian Facebook -sivulla. Osallistuessaan kisaan osallistujat luovuttavat Harvialle sisältöjen sekä materiaalien käyttöoikeudet. Tätä oikeutta Harvia tulee hyödyntämään parhaaksi katsomallaan tavalla.

Kilpailu ei ole Facebookin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin. Osallistuja antaa tietonsa Harvian käyttöön, eikä Facebookille. Kilpailuun osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Facebookin kaikista kilpailua koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.