Harvia Senlog är en simpel och elegant styrenhet. Senlog erbjuder ett enkelt användargränssnitt som styr även belysningen och ventilationen i bastun. Styrenheten kan monteras i valfritt torrt utrymme.

Senlog

Senlog CF9 (max. 9 kW bastuaggregat)