Toimitusjohtajan katsaus

image description

OLEMME RAKENTAMASSA HARVIASTA KANSAINVÄLISESTI JOHTAVAA SAUNA- JA SPA-ALAN TOIMIJAA.

Harvian kasvutarina alkoi yli 60 vuotta sitten. Tänä päivänä olemme liikevaihdolla mitattuna maailmanlaajuisesti johtava kiuas- ja saunakomponenttivalmistaja ja kolmanneksi suurin sauna- ja spa-markkinalla toimiva yhtiö. Liikevaihtomme on kasvanut tasaisesti sekä orgaanisesti että yritysostojen tukemana ja samanaikaisesti olemme ylläpitäneet hyvää kannattavuutta.

Sauna- ja spa-markkina on historiallisesti ollut suhdannevakaa suuren saunakannan ja kiukaiden sekä saunakomponenttien tiheän korvausvälin luoman korvauskysynnän ansiosta. Vuosina 2010–2016 globaali sauna- ja spa-markkina kasvoi keskimäärin viisi prosenttia vuodessa¹ ja kasvun odotetaan edelleen jatkuvan voimistuvan hyvinvointitrendin, kasvavan saunatunnettuuden ja korkeamman keskiostoksen myötä.

Kiukaiden ja saunakomponenttien korvaus muodostaa suurimman osan Harvian liikevaihdosta. Yhtiö pyrkii kasvattamaan keskiostosten arvoa lisämyynnillä, kuten tarjoamalla kiukaan lisäksi muun muassa ohjauskeskuksen, suojakaiteen, saunatarvikkeet, varaosat ja kiuaskivet. Tätä tavoitetta tukee myös yleinen markkinakehitys, sillä yhtiön johto arvioi, että esimerkiksi ohjauskeskukset ovat muualla Euroopassa selvästi suositumpia kuin Suomessa.

Tuotevalikoimamme pyrkii vastaamaan hyvin eri sauna- ja spa-kulttuurien tarpeisiin ja kattaa kaikki kolme saunatyyppiä: perinteisen saunan, höyrysaunan ja infrapunasaunan. Tuotteitamme myydään jälleenmyyntiverkoston kautta maailmanlaajuisesti sekä alan ammattilaisille että kuluttajille. Vuoden 2016 loppupuolella tapahtuneen Sentiotec-yritysoston myötä tarjoomamme kattaa myös ylemmän hintaluokan tuotteet sekä ohjauskeskusosaamisen.

Tavoitteemme on olla johtava toimija sauna ja spa-markkinoilla ja kasvattaa markkinaosuuttamme kaikilla markkinoillamme. Kasvua haemme myös keskiostoksen arvon kasvattamisesta ja maantieteellisestä laajentumisesta. Kehittämistyön keskiössä ovat digitaalista sisältöä hyödyntävät ja turvallisuutta parantavat tuotteet.

Taloudellisina tavoitteinamme on keskimäärin yli viiden prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu, 20 prosentin konsernin oikaistu liikevoittomarginaali sekä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen välillä 1,5x–2,5x². Vahva kassavirtamme luo hyvät edellytykset osingonmaksukyvylle ja tavoitteenamme on maksaa säännöllisesti kasvavaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa yhteensä vähintään 60 prosenttia nettotuloksesta.

Yhtiön osakkeenomistajat päättivät 2.3.2018 yksimielisellä päätöksellä valtuuttaa hallituksen päättämään 3,4 miljoonan euron osingonmaksusta vuoden 2017 jakokelpoisista varoista. Yhtiön tarkoituksena on jakaa osinkoa kuluvana vuonna vain syksyllä ja näin ollen hallituksen tarkoituksena on päättää osingonmaksusta valtuutuksen perusteella syksyllä 2018.

¹ Kansainvälisen liikkeenjohdon konsulttiyrityksen syksyllä 2017 tekemä analyysi.
² Ei huomioi IFRS standardien muutoksien tulevia vaikutuksia.