Toimintaympäristö

image description

Sauna- ja spa-markkina on ollut historiallisesti suhdannevakaa

Globaalin sauna- ja spa-markkinan kooksi vuonna 2016 on arvioitu olevan noin 2,7 miljardia euroa, josta noin 380 miljoonaa euroa koostui kiukaista ja saunakomponenteista. Asentamisen, rakentamisen ja muun työn osuus sauna- ja spa-markkinasta on arviolta noin puolet. Lisäksi sauna- ja spa-markkina sisältää sauna- ja spa-huoneet ja rakenteet sekä ohjauskeskukset ja muut lisätarvikkeet.¹ Harvian kohdemarkkinoita ovat kiukaat ja saunakomponentit mukaan lukien höyrygeneraattorit ja infrapunasäteilijät, saunahuoneet, ohjauskeskukset ja muut lisätarvikkeet. Työ (asennus, korjaaminen ja huolto) ei lähtökohtaisesti kuulu Harvian kohdemarkkinaan, mutta Yhtiö on Saunamax Oy:n hankinnan myötä ryhtynyt tarjoamaan valikoidusti myös kiukaiden ja saunojen huolto- ja asennuspalveluja Suomessa.

Sauna- ja spa-markkina on ollut historiallisesti suhdannevakaa suuren saunakannan ja erityisesti kiukaiden tiheän korvausvälin luoman korvauskysynnän takia. Kansainvälisen liikkeenjohdon konsulttiyrityksen syksyllä 2017 tekemän analyysin mukaan globaalista sauna- ja spa-markkinasta saunojen ja spa-tilojen korvaamisen osuus vuonna 2016 oli noin 61 prosenttia. Vuonna 2016 korvaavaa markkinaa globaalista kiuas- ja saunakomponenttimarkkinasta oli noin 77 prosenttia. Saunojen ja spa-tilojen uudismarkkinan osuus sauna- ja spa-markkinasta on arviolta noin 39 prosenttia.

Globaalin sauna- ja spa-markkinan ennustetaan kasvavan vuosina 2016-2022 keskimäärin viisi prosenttia vuosittain.²

Markkinan keskeisiin kasvutekijöihin kuuluvat vanhojen saunojen, kiukaiden ja saunakomponenttien korvaaminen sekä uusien saunojen rakentaminen.

Saunojen uudismarkkinan kasvutekijöitä ovat saunan ja saunomisen tunnettuuden kasvu sekä asuntojen kasvanut uudisrakentaminen ja saunojen lisääntynyt rakentaminen kaupalliseen käyttöön. Saunojen myynnin kappalemääräistä volyymiä kasvattavien tekijöiden lisäksi saunamarkkinan arvoa kasvattavat myös keskimääräisen hankinnan hinnan nousu ja laajempien saunakokonaisuuksien hankkiminen.

Kehittyneillä sauna- ja spa-markkinoilla uusien saunojen rakentamiseen vaikuttaa erityisesti asuinrakennusten sekä liikekiinteistöjen määrän kasvu. Kehittyvillä sauna- ja spa-markkinoilla saunan ja saunomisen kasvavan tunnettuuden ennustetaan vauhdittavan kasvua uusien saunojen levinneisyyden kasvaessa niin uudessa kuin myös olemassa olevassa rakennuskannassa.³

¹ Kansainvälisen liikkeenjohdon konsulttiyrityksen syksyllä 2017 tekemä analyysi.
² Kansainvälisen liikkeenjohdon konsulttiyrityksen syksyllä 2017 tekemä analyysi.
³ Kansainvälisen liikkeenjohdon konsulttiyrityksen syksyllä 2017 tekemä analyysi.