Miksi sijoittaa Harviaan

image description

Harvia toimii vakaalla ja kasvavalla markkinalla

 • Sauna- ja spa-markkina on historiallisesti kehittynyt vakaasti suhdanteista riippumatta, mikä johtuu suuresta korvauskysynnän määrästä.
 • Maailmanlaajuisesti sauna- ja spa-markkinasta arviolta noin 61 prosenttia ja Suomessa noin 77 prosenttia on korvauskysyntää.¹
 • Kiuas- ja saunakomponenttimarkkinasta korvauskysynnän osuus on vielä suurempi; arviolta 77 prosenttia maailmanlaajuisesti ja 87 prosenttia Suomessa.²
 • Vuosina 2010–2016 globaali sauna- ja spa-markkina kasvoi keskimäärin viisi prosenttia vuodessa ja kasvun odotetaan jatkuvan nousevan hyvinvointitrendin, kasvavan saunatunnettuuden ja korkeamman keskiostoksen arvon myötä.³

Johtava asema ydinmarkkinoilla

 • Harvialla on yli 60 vuoden kokemus sauna- ja spa-alalla toimimisesta.
 • Harvia on liikevaihdolla mitattuna maailmanlaajuisesti johtava kiuas- ja saunakomponenttivalmistaja noin 11 prosentin markkinaosuudella.⁴
 • Liikevaihdolla mitattuna Harvia on Suomessa suurin ja Ruotsissa, Saksassa ja Venäjällä toiseksi suurin sauna- ja spa-markkinalla toimiva yhtiö.
 • Yhtiöllä on vahvan haastajan asema uusilla ja kehittyvillä sauna- ja spa-markkinoilla Yhdysvalloissa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella.⁵

Vahva brändi sekä monipuolinen ja kattava tuotetarjonta

 • Harvia on useimmin tunnistettu kansainvälinen saunamerkki suomalaisten, ruotsalaisten, saksalaisten, venäläisten ja yhdysvaltalaisten kuluttajien keskuudessa.⁶
 • Kotimarkkinalla Suomessa Harvialla on selkeästi korkein tunnettuus⁷.
 • Harvian ja Sentiotecin tuotteita on palkittu lukuisilla toimialapalkinnoilla innovatiivisuudesta sekä tuotesuunnittelusta.
 • Yhtiön johdon käsityksen mukaan Harvian tuote- ja palveluvalikoima on yksi markkinoiden kattavammista.

Integroitu ja tehokas liiketoimintamalli

 • Harvian pääkonttori, suurin tuotantolaitos ja logistiikkakeskus, sijaitsevat Suomessa Muuramessa. Yhtiöllä on lisäksi tuotantoa Romaniassa, Kiinassa, Virossa, sopimusvalmistajan kautta Venäjällä ja logistiikkakeskus sekä myynti- ja asiakaspalvelukeskus Itävallassa.
 • Myyntiorganisaation, tuotekehityksen ja tuotannon välinen yhteistyö auttavat varmistamaan, että Harvian tuotteet suunnitellaan täyttämään asiakkaiden tarpeet ja että niiden valmistus on helppoa ja tehokasta.
 • Harvian johto arvioi, että yhtiön keskeisiin tuotannon ja toiminnan tehokkuutta edistäviin tekijöihin kuuluvat pitkä kokemus ja osaaminen alalta, tiivis yhteistyö hankinnan, tuotannon, tuotekehityksen ja myynnin välillä, sekä modernit tuotantolaitokset.
 • Harvia pyrkii parantamaan kilpailukykyisten raaka-aineiden saatavuutta ja varmistamaan tuotannon kustannustehokkuuden keskittämällä eri tuotteiden tuotanto kyseisiin tuotteisiin ja hintaluokkiin erikoistuneisiin tuotantolaitoksiin.

Pitkät asiakassuhteet ja monipuoliset jälleenmyyntikanavat

 • Harvialla on pitkiä ja vahvoja asiakassuhteita kaikilla ydinmarkkinoillaan. Merkittävimmän asiakassuhteen pituus on yli 30 vuotta, ja pisimmät asiakassuhteet yhtiölle tärkeillä vientimarkkinoilla ovat yli 20 vuotta pitkiä.
 • Harvialla on monipuolinen asiakaskunta, johon kuuluvat rauta- ja vähittäiskaupat, saunojen erikoisliikkeet, tukkukaupat, saunojen kokoajat ja saunanrakentajat sekä rakennusliikkeet. Harvia myös myy tuotteita suoraan loppukäyttäjille.
 • Yhtiön johdon käsityksen mukaan yksi Harvian vahvuuksista on kyky palvella erilaisia asiakkaita joustavasti asiakkaiden tarpeiden ja paikallisten vaatimusten mukaisesti.
 • Harvian johto arvioi, että yhtiöllä on erityisen hyvä suhde myyntiverkostoon.

Vakaa ja vahva kannattavuus ja kassavirta

 • Harvia on kasvattanut liikevaihtoaan tasaisesti sekä orgaanisesti että yritysostojen tukemana. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 4 prosenttia ja orgaaninen ja yritysostojen tukema liikevaihto kasvoi yhteensä 20 prosenttia 60,1 miljoonaan euroon vuonna 2017.
 • Samalla jaksolla oikaistu liikevoitto⁸ kasvoi 10,1 miljoonasta eurosta vuonna 2016 10,7 miljoonaan euroon vuonna 2017 ja liikevoitto laski 9,7 miljoonasta eurosta vuonna 2016 9,3 miljoonaan euroon vuonna 2017.
 • Yhtiön näkemyksen mukaan vahva kassavirtasuhde ja alhaiset investointitarpeet luovat hyvät edellytykset osingonjakokyvylle.

Ammattitaitoinen ja kokenut johtoryhmä ja henkilöstö

 • Harvia uskoo, että sen johdon laaja ja pitkäaikainen kokemus ja osaaminen yhdessä ammattitaitoisen henkilöstön kanssa tuovat huomattavaa kilpailuetua markkinoilla.
 • Harvian johdolla on vahva kokemus sauna- ja spa-alalta sekä kuluttajatuotemarkkinoista.
 • Harvian johto uskoo, että Harvian menestyksen takana on osaava ja motivoitunut henkilöstö, joka tuottaa parhaan asiakaskokemuksen ja varmistaa työn hyvän tuottavuuden.
 • Harvian johto kokee, että Harvia on houkutteleva työnantaja Suomessa ja markkinoilla joilla saunan tunnettuus on hyvä.

¹ Kansainvälisen liikkeenjohdon konsulttiyrityksen syksyllä 2017 tekemä analyysi
² Kansainvälisen liikkeenjohdon konsulttiyrityksen syksyllä 2017 tekemä analyysi
³ Kansainvälisen liikkeenjohdon konsulttiyrityksen syksyllä 2017 tekemä analyysi
⁴ Kansainvälisen liikkeenjohdon konsulttiyrityksen syksyllä 2017 tekemä analyysi
⁵ Kansainvälisen liikkeenjohdon konsulttiyrityksen syksyllä 2017 tekemä analyysi
⁶ Kansainvälisen liikkeenjohdon konsulttiyrityksen syksyllä 2017 tekemä analyysi. Kuluttajatutkimus n=810
⁷ Kansainvälisen liikkeenjohdon konsulttiyrityksen syksyllä 2017 tekemä analyysi
⁸ Liikevoitto ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä