Tunnusluvut

image description
1.1.–31.12.
(tuhatta euroa, ellei toisin ilmoiteta) 2017 2016 2015
(tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoiteta)
Liikevaihdon kasvu
Liikevaihto1 60 107 50 095 46 412
Liikevaihdon kasvu, prosenttia 20 7,9
Orgaaninen kasvu, prosenttia 3,9 3,8
Liikevaihdon kasvu kiintein valuuttakurssein, prosenttia 18,9 8,2
Tuloslaskelman tunnusluvut
Käyttökate 11 184 11 307 12 233
Käyttökateprosentti 18,6 22,6 26,4
Oikaistu käyttökate 12 617 11 664 12 214
Oikaistu käyttökateprosentti 21 23,3 26,3
Liikevoitto1 9 263 9 698 10 637
Liikevoittoprosentti 15,4 19,4 22,9
Oikaistu liikevoitto 10 696 10 055 10 617
Oikaistu liikevoittoprosentti 17,8 20,1 22,9
Oikaistu tilikauden voitto ennen veroja 5 783 4 941 5 360
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR)1 0,3 0,35 0,4
Osakekohtainen tulos, laimennettu (EUR)1 0,3 0,34 0,4
Rahavirran tunnusluvut
Liiketoiminnan nettorahavirta1 8 029 9 952 10 439
Operatiivinen vapaa kassavirta 9 035 10 804 11 693
Kassavirtasuhde, prosenttia 71,6 92,6 95,7
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin1 -1 196 -1 002 -711
Taseen tunnusluvut
Nettovelka1 72 985 74 455 72 369
Nettovelka / Oikaistu käyttökate (Velkaantumisaste) 5,8 6,4 5,9
Nettokäyttöpääoma1 17 255 15 443 13 969
Sijoitettu pääoma ilman liikearvoa 32 752 30 544 29 171
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), prosenttia 32,7 32,9 36,4
Omavaraisuusaste, prosenttia 16,9 15,5 13,1

¹ Tilintarkastettu