Taloudelliset tavoitteet

image description

Harvian taloudelliset tavoitteet

Yhtiön hallitus on asettanut seuraavat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

  • Keskimäärin yli viiden prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu
  • 20 prosentin oikaistu liikevoittoprosentti (oikaistu liikevoitto on liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä)
  • Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen välillä 1,5x–2,5x¹

¹ Ei huomioi IFRS standardien muutoksien tulevia vaikutuksia