Perustiedot osakkeesta

image description

Harvian rekisteröity osakepääoma on 80 tuhatta euroa ja yhtiöllä on 9 679 800 täysin maksettua osaketta. Tällä hetkellä yhtiö ei omista omia osakkeitaan.

Harvialla on yksi osakesarja, ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa. Osakkeisiin ei liity äänestysrajoituksia tai äänileikkureita. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

Yhtiön hallitus on päättänyt 9.3.2018 hakea yhtiön osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalla. Kaupankäynnin osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsinkin pre-listalla arviolta 22.3.2018 ja Nasdaq Helsingin pörssilistalla arviolta 26.3.2018. Osakkeen  kaupankäyntitunnus on ”HARVIA ” ja ISIN-koodi FI4000306873.