Osingonjako

image description

Yhtiön osinkopolitiikan mukaan sen tavoitteena on maksaa säännöllisesti kasvava osinko kaksi kertaa vuodessa, yhteensä vähintään 60 prosenttia nettotuloksesta.

Yhtiön osakkeenomistajat päättivät 2.3.2018 yksimielisellä päätöksellä valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 3,5 miljoonan euron osingonmaksusta vuoden 2017 jakokelpoisista varoista. Yhtiön tarkoituksena on jakaa osinkopolitiikan mukaisista osingoista kuluvana vuonna vain jälkimmäinen erä, ja näin ollen hallituksen tarkoituksena on päättää arviolta noin 3,4 miljoonan euron osingonmaksusta valtuutuksen perusteella syksyllä 2018.