Yhtiökokous

image description

Harvian yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikassa Muuramessa ja sen kutsuu koolle hallitus. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinainen yhtiökokous päättää

  • tilinpäätöksen vahvistamisesta ja voitonjaosta
  • vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä
  • yhtiön hallituksen jäsenten valitsemisesta ja palkkioista
  • yhtiön tilintarkastajan valitsemisesta ja palkkioista
  • yhtiöjärjestyksen muuttamisesta
  • omien osakkeiden hankkimisesta
  • osakeannista ja optio-ohjelmasta sekä hallituksen valtuuttamien päättämään niistä

Kutsu yhtiökokoukseen julkistetaan yhtiön verkkosivuilla. Kutsu sisältää yhtiökokouksen asialistan, hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle ja kokouksen ilmoittautumis- ja osallistumisohjeet. Osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jos hänet on kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta merkitty osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon ja jos hän on ilmoittanut osallistumisestaan yhtiölle yhtiökokouskutsussa mainitulla tavalla.