Yhtiökokous

image description

Harvian yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikassa Muuramessa tai Helsingissä ja sen kutsuu koolle hallitus. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinainen yhtiökokous päättää

  • tilinpäätöksen vahvistamisesta ja voitonjaosta
  • vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä
  • yhtiön hallituksen jäsenten valitsemisesta ja palkkioista
  • yhtiön tilintarkastajan valitsemisesta ja palkkioista
  • yhtiöjärjestyksen muuttamisesta
  • omien osakkeiden hankkimisesta
  • osakeannista ja optio-ohjelmasta sekä hallituksen valtuuttamien päättämään niistä

Kutsu yhtiökokoukseen julkistetaan yhtiön verkkosivuilla. Kutsu sisältää yhtiökokouksen asialistan, hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle ja kokouksen ilmoittautumis- ja osallistumisohjeet. Osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jos hänet on kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta merkitty osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon ja jos hän on ilmoittanut osallistumisestaan yhtiölle yhtiökokouskutsussa mainitulla tavalla.