Palkitseminen

image description

Osakeyhtiölain mukaisesti Yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista päättävät osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Harvian 2.3.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio on 3 500 euroa ja kunkin jäsenen kuukausipalkkio on 2 000 euroa, minkä lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan kuukausipalkkio on 1 300 euroa ja kunkin tarkastusvaliokunnan jäsenen kuukausipalkkio on 650 euroa. Hallituksen jäsenelle Anders Björkellille ei makseta palkkiota hallituksen eikä tarkastusvaliokunnan jäsenyydestä.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkkiot

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkasta, palkkioista ja muista eduista päättää hallitus. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkka muodostuu kuukausipalkasta ja bonuksesta. Bonuspalkkion ehdot päättää Yhtiön hallitus vuosittain.

Yhtiön toimitusjohtajalle vuonna 2017 maksettu palkka, palkkiot ja luontaisedut olivat yhteensä 458 tuhatta euroa (vuonna 2016 299 tuhatta euroa ja vuonna 2015 167 tuhatta euroa).

Toimitusjohtajan eläke- tai muista vastaavista sitoumuksista johtuvien vastuiden kokonaismäärä oli 87 tuhatta euroa vuonna 2017 (56 tuhatta euroa vuonna 2016 ja 29 tuhatta euroa vuonna 2015), johon sisältyi toimitusjohtajan lakisääteisen eläkevakuutuksen lisäksi Yhtiön hankkima vapaaehtoinen eläkevakuutus, jonka vuosikustannus vuonna 2017 oli 9 tuhatta euroa (4 tuhatta euroa vuonna 2016). Yhtiö on myös sitoutunut ottamaan toimitusjohtajan puolesta henkivakuutuksen.

Yhtiön johtoryhmälle (pois lukien toimitusjohtaja) vuonna 2017 maksamat palkat, palkkiot ja luontaisedut olivat yhteensä 803 000 euroa vuonna 2016 600 000 euroa ja vuonna 2015 485 000 euroa. Johtoryhmän lakisääteiset eläkekulut olivat vuonna 2017 125 000 euroa, 2016 109 000 euroa ja 2015 91 000 euroa.

Palkitsemisjärjestelmät

Yhtiöllä ei ole voimassa olevia osakepalkkiojärjestelmiä, ja Yhtiöllä on käynnissä arviointi osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta tietyille avainhenkilöilleen.

Harvia Holding Oy (nykyinen Harvia Oyj) oli toteuttanut tietyille Konsernin johtoon kuuluville ja muille avainhenkilöille suunnatun yhteissijoitusjärjestelyn. Yhteissijoitusjärjestelyjä oli toteutettu vuosina 2014–2017 Konsernin palveluksessa olleiden ja palvelukseen tulleiden avainhenkilöiden kanssa.

Sopimusten mukaan järjestelyn piiriin kuuluvat avainhenkilöt sijoittivat Harvia Holding Oy:n (nykyinen Harvia Oyj) liikkeeseen laskemiin osakkeisiin ja osakaslainoihin. Kyseiset osakaslainat erääntyivät listautumisen yhteydessä ja maksettiin takaisin.

Konsernin johtoon kuuluville avainhenkilöille suunnatuissa osakeanneissa merkittiin Yhtiön osakkeita 291 tuhannella eurolla 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella. Tilikaudella 2017 ja 2015 ei merkitty osakkeita.