Hallinnointi

image description

Tervetuloa Harvian Hallinnointi-sivuille. Tähän osioon on koottu Harvian hallintoon ja ohjausjärjestelmään liittyvät tiedot, kuten menettelytavat ja toimintaperiaatteet. Osiossa on myös sekä johtoryhmän ja hallituksen esittelyt.

Harvian hallinnossa ja johtamisessa noudatetaan Suomen osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalakeja, yhtiön yhtiöjärjestystä ja Helsingin pörssin sääntöjä ja ohjeita, Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (www.cgfinland.fi).