Rekrytointirekisteri

image description

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

 • Nimi: Harvia Oy
 • Kotipaikka: Muurame, Suomi
 • Osoite: Teollisuustie 1-7, 40951 Muurame
 • Y-tunnus: 0176654-2

2. Tietosuojasta vastaava henkilö

 • Nimi: Lasse Sourander
 • Yhteystiedot: Teollisuustie 1-7, 40951 Muurame, lasse.sourander@harvia.fi

3. Rekisterin nimi

Harvia Oy rekrytointirekisteri

4. Oikeusperusta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietolain (523/1999) 19§ mukainen työnhakija- ja työhakemusrekisteri.

Henkilö on lähettänyt työhakemuksen Harvia Oy:lle käyttäen verkkosivuilla olevaa lomaketta tai sähköpostitse osoitteeseen rekry@harvia.fi.

Rekisterin käyttötarkoitus on Harvian rekrytointitietokannan ylläpitäminen uusien työntekijöiden rekrytoinnin tueksi. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

5. Rekisterin tietosisältö

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Liitteenä lähetetty työhakemus ja/tai CV

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään hakijalta itseltään ja tämän suostumuksella.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille seuraavissa tapauksissa:

 • Lainsäädännön vaatiessa
 • Kun vilpittömässä mielessä uskomme, että tiedon luovuttaminen on tarpeen oikeuksiemme turvaamiseksi, rekisteröidyn ja muiden turvaamiseksi, petosten tutkimiseksi tai vastataksemme viranomaisten pyyntöihin.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Tietojen säilyttäminen

Hakijoiden henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä paitsi, jos lain tai osapuolten sopimukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien mukaan olemme velvollisia säilyttämään tiedot.

Saapuneet hakemukset poistetaan automaattisesti 24 kuukauden kuluttua saapumispäivästä.

10. Rekisterin suojaus

Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä tietoihin sekä vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta käsittelyltä riittävin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Rekisteriin on pääsy ainoastaan osastojen esimiehillä, Harvian HR-henkilöstöllä ja IT-ylläpitäjällä.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy omiin tietoihinsa ja oikeus tarkastaa, korjata ja päivittää itseänsä koskevat tiedot. Jos rekisteröity ei halua omia tietojaan säilytettävän Harvia Oy:n rekrytointirekisteriin, hän voi pyytää tietojensa poistamista rekisteristä.

Rekisteröidyllä on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukainen oikeus siirtää itseänsä koskevat tiedot järjestelmästä toiseen, eli saada omat henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytössä olevassa muodossa ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle.

Yllä mainitut pyynnöt voi osoittaa Harvia Oy:n tietosuoja-asioista vastaavalle henkilölle.

Jos rekisteröity katsoo, että lakisääteisiä oikeuksia on rikottu, hänellä on oikeus tehdä asiasta valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle tai muulle Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen tietosuojaviranomaiselle.

Suomessa valvovana viranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu. Löydät tietosuojavaltuutetun yhteystiedot oheisen linkin kautta.