Käyttöehdot

image description

KÄYTTÖEHDOT

Nämä käyttöehdot (joihin voidaan tehdä ajoittain muutoksia) koskevat sivuston käyttäjiä ja kaikkia sivuston kävijöitä. Käyttäjän on luettava nämä käyttöehdot huolellisesti, sillä ne ovat laillisesti sitova sopimus, joka koskee sivustolla käymistä ja sen käyttöä.

Nämä käyttöehdot on viimeksi päivitetty 20. huhtikuuta 2018.

Käyttämällä sivustoa käyttäjä osoittaa, että hän on lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt nämä käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Jos käyttäjä ei hyväksy näitä käyttöehtoja, hänen ei pidä käyttää sivustoa.

Näissä käyttöehdoissa termillä ”käyttäjä” tarkoitetaan sivuston asiakasta, käyttäjää tai kävijää ja sanan ”me” eri muodoilla Harviaa.

SIVUSTOLLE PÄÄSY

Sivustollemme pääsy on sallittu tilapäisesti, ja pidätämme oikeuden poistaa sivuston tai muuttaa sivustoa ilman erillistä ilmoitusta. Sivustollemme pääsy voidaan evätä väliaikaisesti tai pysyvästi ilman erillistä ilmoitusta. Emme ole vastuussa käyttäjälle, jos sivusto ei jostain syystä ole käytettävissä tai pääsy on keskeytynyt milloin tahansa tai miksi ajaksi tahansa. Edellä mainittua rajoittamatta pidätämme oikeuden keskeyttää tai lopettaa sivustolle pääsyn tai rajoittaa sitä, jos käyttäjä rikkoo näitä käyttöehtoja.

SIVUSTON KÄYTTÖ

Sivustoa saa käyttää vain laillisiin tarkoituksiin. Sivustoa ei saa käyttää

  • millään tavalla, joka rikkoo soveltuvia paikallisia, kansallisia tai kansainvälisiä lakeja tai asetuksia
  • millään tavalla, joka on laiton tai vilpillinen tai jolla on laittomia tai vilpillisiä vaikutuksia
  • ei-toivotun tai luvattoman mainonta- tai myynninedistämismateriaalin tai minkäänlaisen roskapostin lähettämiseen tai välittämiseen
  • sellaisten tietojen välittämiseen tai sellaisen materiaalin lähettämiseen tai lataamiseen, joka sisältää viruksia tai vastaavaa tietokoneohjelmistoon tai -laitteistoon kielteisesti vaikuttavaa koodistoa

Sivuston kautta on kiellettyä siirtää ja sivustolle tai sivustolta on kiellettyä linkittää materiaalia,

  • joka on laitonta, uhkaavaa, halventavaa, säädytöntä, siveetöntä, epäeettistä, loukkaavaa, pornografista, huonon maun mukaista, luvatonta, rotuvihaan yllyttävää, syrjivää, alentavaa, skandaalinhakuista, herjaavaa, salassapitosopimuksen tai yksityisyyden vastaista tai joka voi aiheuttaa ärtymystä tai haittaa
  • jota varten et ole saanut kaikkia tarvittavia lupia ja/tai hyväksyntöjä
  • jota voidaan pitää rikoksena tai rikokseen yllyttämisenä, joka voi antaa aihetta siviilikanteisiin tai muuten rikkoo jotain lakia tai loukkaa jonkin kolmannen osapuolen oikeuksia missä tahansa maassa
  • joka on teknisesti haitallista (mukaan lukien muun muassa tietokonevirukset, loogiset pommit, troijalaiset, madot, haitalliset komponentit, vioittuneet tiedot tai muut haittaohjelmat tai haitalliset tiedot).

NÄIDEN KÄYTTÖEHTOJEN MUUTOKSET

Varaamme oikeuden muuttaa, vaihtaa tai päivittää näitä käyttöehtoja aika ajoin harkintamme mukaan. Käyttöehtojen yhteydessä ilmoitetaan aina uusimman päivityksen päivämäärä, joka muuttuu aina, kun käyttöehtoja muutetaan. Käyttäjän vastuulla on tarkistaa käyttöehdot aina siirtyessään sivustolle tai käyttäessään sivustoa sekä varmistaa, hän on lukenut ja ymmärtänyt käyttöehtojen uusimman version. Jatkamalla verkkosivuston käyttöä sen jälkeen, kun uudet käyttöehdot on julkaistu sivustolla, käyttäjä ilmaisee hyväksyvänsä uudet käyttöehdot.

HENKILÖTIEDOT JA TIETOSUOJA

Lue tietosuojakäytäntömme, joka on osa näitä käyttöehtoja. Tietosuojakäytännössä kerrotaan, mitä henkilötietoja keräämme sekä miten käytämme ja suojaamme niitä. Käyttämällä sivustoa käyttäjä hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn tietosuojakäytännön mukaisesti.

IMMATERIAALIOIKEUDET

Olemme sivuston kaikkien immateriaalioikeuksien omistaja tai lisenssinhaltija, mukaan lukien rajoituksetta kaikki mahdolliset ohjelmistot, teknologia, koodisto, teksti, ääni, grafiikka, valokuvat, kuvat, videot, sisältö ja aineisto, jotka tarjoamme sivuston kautta tai jotka tarjotaan puolestamme. Immateriaalioikeuksiimme kuuluvat myös tavaramerkit, tuotenimet ja sivuston suunnittelu, asettelu ja ulkonäkö.

HARVIA® ja HARVIA®-logo ovat Harvia Finland Oy:n tavaramerkkejä ja rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita suojaavat Suomen lait ja kansainväliset lait, ja kaikki oikeudet niihin pidätetään.

Sivustomme on suojattu Suomen tekijänoikeuslailla, kansainvälisillä tekijänoikeussopimuksilla ja kaikilla muilla tekijänoikeus- ja immateriaalioikeuslaeilla. Pidätämme kaikki sivustoon liittyvät oikeudet, mukaan lukien rajoituksetta kaikki immateriaalioikeudet.

Käyttäjällä on rajoitettu oikeus tulostaa, tallentaa ja/tai ladata sivustolta verkkosivuja ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön, mutta käyttäjä ei saa kopioida, julkaista, myydä, lisensoida, muokata, muokata, jakaa, välittää, näyttää sivuston mitään osia tai luoda johdannaisia niistä tai muuten käyttää niitä luvattomasti.

Käyttäjä ei saa poistaa, peittää tai muuttaa mitään tekijänoikeuksia, patentteja tai tavaramerkkejä koskevia ilmoituksia eikä muita omistusoikeutta koskevia tietoja mistään sivustolla olevasta materiaalista. Käyttäjä ei saa purkaa, hajottaa tai muuttaa mitään sivustolla olevaa ohjelmistoa (paitsi rajoitetusti sovellettavan lain sallimissa puitteissa).

Pidätämme kaikki oikeudet, joita näissä käyttöehdoissa ei nimenomaisesti mainita.

SIVUSTOLLA OLEVAT TIEDOT

Verkkosivuston sivujen sisältö on tarkoitettu tiedoksi ja käytettäväksi ainoastaan yleisellä tasolla. Sivustolla julkaistuja kommentteja ja muuta materiaalia ei ole tarkoitettu luotettaviksi neuvoiksi.

KÄYTTÄJÄN VASTUULLA ON VARMISTAA, ETTÄ SIVUSTOLLA ESITETYT TUOTTEET, PALVELUT JA TIEDOT VASTAAVAT OMIA VAATIMUKSIA. KÄYTTÄJÄN VASTUULLA ON MYÖS VARMISTAA, ETTÄ RESEPTIT JA RESEPTI-IDEAT SOVELTUVAT OMIIN (TAI MUIDEN) RUOKAVALIOVAATIMUKSIIN, ALLERGIOIHIN TAI ELINTARVIKEYLIHERKKYYKSIIN.

SIVUSTOLLA OLEVAT LINKIT

Jos sivustolla on linkkejä muille verkkosivustoille ja kolmansien osapuolten tarjoamiin resursseihin, linkit on tarkoitettu ainoastaan käyttäjän tiedoksi ja avuksi. Linkkejä napsauttamalla käyttäjä siirtyy pois sivustoltamme. Emme ole tarkistaneet kaikkia kolmansien osapuolten sivustoja ja resursseja emmekä valvo tai ole vastuussa näistä sivustoista ja resursseista tai niiden sisällöstä tai käytettävyydestä. Siksi emme nimenomaisesti suosittele tai esitä mitään lausuntoja kyseisistä sivustoista, niiden sisällöstä tai niiden käyttämisen mahdollisista tuloksista. Jos käyttäjä käyttää mitä tahansa sivustollemme linkitettyä kolmannen osapuolen verkkosivustoa, hän hyväksyy tekevänsä niin omalla vastuullaan ja hyväksyy, että emme ota mitään vastuuta kyseisistä sivustoista tai niiden käytöstä mahdollisesti aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista.

SIVUSTOLLE JOHTAVAT LINKIT

Käyttäjä saa luoda linkin (mutta ei replikoida) ainoastaan etusivullemme saatuaan tähän etukäteen nimenomaisen kirjallisen suostumuksen, ja linkitys on tehtävä niin, että se on oikeudenmukainen, rehellinen ja laillinen ja ei vahingoita mainettamme tai käytä sitä hyväkseen. Käyttäjä ei saa muodostaa linkkiä siten, että kyseessä voitaisiin tulkita olevan meidän muodostamamme yhteys, hyväksyntä tai lausunto, jollaista ei todellisuudessa ole.

Käyttäjä ei saa luoda linkkiä sivustolta, jota hän ei itse omista.

Sivustoamme ei saa kehystää millään muulla sivustolla, eikä käyttäjä saa luoda linkkiä muuhun sivuston osaan kuin etusivulle. Pidätämme oikeuden peruuttaa linkitykseen myöntämämme luvan, milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

VASTUIDEN JA KORVAUSVELVOLLISUUKSIEN POISSULKEMINEN

KIELTÄYDYMME SUURIMMASSA SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA KAIKISTA VERKKOSIVUSTOON LIITTYVISTÄ NIMENOMAISISTA JA OLETETUISTA VASTUISTA, ESITYKSISTÄ JA SOPIMUKSISTA. KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY KÄYTTÄVÄNSÄ SIVUSTOA JA INTERNETIÄ TÄYSIN OMALLA VASTUULLAAN JA ETTÄ SIVUSTO ON KÄYTTÄJÄN KÄYTETTÄVISSÄ SELLAISENA KUIN SE ON.

Käyttäjä hyväksyy suurimmassa sovellettavan lain sallimassa laajuudessa, että meidän tai lisenssinhaltijoidemme kanssa syntyneen riitatilanteen ainoa mahdollinen ratkaisu on se, että käyttäjä lopettaa sivuston käytön.

EMME OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, RANGAISTUSLUONTEISISTA, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA LIIKEVOITON, SOPIMUSTEN, TIETOJEN TAI LIIKEARVON MENETYKSESTÄ TAI VAHINGOISTA, TYÖN KESKEYTYMISESTÄ TAI TIETOKONEONGELMISTA, JOTKA JOHTUVAT SIVUSTON KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTÖN ESTYMISESTÄ, KESKEYTYMISESTÄ TAI SAATAVUUDESTA JA RIIPPUMATTA SIITÄ, KUINKA NE OVAT AIHEUTUNEET, VAIKKA MEILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. SULJEMME POIS KAIKEN VASTUUN SIVUSTON TIEDOISSA, MATERIAALEISSA JA TOIMINNOISSA MAHDOLLISESTI OLEVISTA VIRHEISTÄ TAI PUUTTEISTA, PAITSI SILTÄ OSIN, ETTÄ KYSEISTÄ VASTUUTA EI SAA SOVELTUVIEN LAKIEN MUKAAN SULKEA POIS. KIELTÄYDYMME SUURIMMASSA SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA KAIKESTA VASTUUSTA, JOKA KOSKEE HUOLIMATTOMUUTTA.

Edellä mainitusta huolimatta mikään näissä käyttöehdoissa ei rajoita vastuuta, joka meillä on käyttäjälle tietojen tahallisesta vääristelystä, kuolemasta tai henkilövahingosta, joka aiheutuu huolimattomuudestamme, tai mitään muuta vastuuta, jota ei voida sulkea pois tai rajoittaa sovellettavan lain nojalla.

VIRUKSET, TIETOMURROT JA MUUT RIKOKSET

Käyttäjä ei saa väärinkäyttää sivustoamme tahallisesti viemällä (tai yrittämällä viedä) sinne viruksia, troijalaisia, matoja, loogisia pommeja tai muuta pahantahtoista tai teknisesti haitallista materiaalia. Käyttäjä ei saa yrittää päästä luvattomasti sivustollemme eikä palvelimelle, jolle sivusto on tallennettu tai millekään sivustoomme liittyvälle palvelimelle, tietokoneelle tai tietokantaan. Käyttäjä ei saa tehdä sivustollemme palvelunestohyökkäyksiä tai hajautettuja palvelunestohyökkäyksiä.

Näin toimimalla käyttäjä syyllistyy rikokseen Suomen ja muiden maiden lakien nojalla. Raportoimme tällaiset rikokset asianomaisille lainvalvontaviranomaisille ja teemme yhteistyötä viranomaisten kanssa paljastamalla heille käyttäjän henkilöllisyyden. Rikoksen tapahtuessa käyttäjän oikeus käyttää sivustoamme lakkaa välittömästi.

Vaikka käytössämme on kohtuulliset toimet, joilla suojelemme sivustoa väärinkäytöltä, emme ole vastuussa mistään menetyksestä tai vahingosta, joka voi aiheutua hajautetusta palvelunestohyökkäyksestä, viruksista tai muusta teknisesti haitallisesta aineistosta, joilla voidaan saastuttaa TAI HYÖKÄTÄ käyttäjän tietokonelaitteisiin, tietokoneohjelmiin, tietoihin tai muuhun hänen omistamaansa materiaaliin johtuen käyttäjän suorittamasta sivuston käytöstä tai materiaalin lataamisesta tai lähettämisestä sen kautta tai minkä tahansa siihen liittyvän sivuston kautta.

EHTOJEN KUMOAMATTOMUUS

Nämä ehdot ovat kaikkien laillisten kuluttajaoikeuksien alaiset. Mikäli jokin toimivaltainen tuomioistuin toteaa jonkin näiden käyttöehtojen kohdan pätemättömäksi, lainvastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi mistä tahansa syystä, kyseistä kohtaa on tulkittava sovellettavan lain mukaan ja mahdollisimman tarkasti Harvian alkuperäisen tarkoituksen merkityksessä, ja kaikki muut kohdat pysyvät täysimääräisesti voimassa.

VAPAUTUKSET

Mikäli emme voi toimeenpanna tai suorittaa jotain näiden käyttöehtojen mukaista oikeutta tai vaatimusta tai se viivästyy, tämä ei aikaansaa vapautusta kyseisestä oikeudesta tai vaatimuksesta. Näiden käyttöehtojen määräyksistä tehtävät vapautukset ovat voimassa ainoastaan kirjallisessa muodossa ja Harvian allekirjoittamina.

KOKO SOPIMUS

Nämä käyttöehdot (mukaan lukien näihin käyttöehtoihin tiedoksi liitetty tietosuojakäytäntö) muodostavat käyttäjän ja meidän välisen koko sopimuksen, jotka koskevat käyttäjän oikeuksia ja velvollisuuksia sivuston käytössä.

SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ

Nämä käyttöehdot sekä niistä aiheutuvat tai niihin tai niiden aiheeseen tai muotoon liittyvät riidat ja vaateet (myös muut kuin sopimusriidat tai vaatimukset) ovat Suomen lainsäädännön alaisia, joiden mukaan ne on laadittu. Suomen tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta käsitellä mitä tahansa käyttäjän vaatimusta, joka johtuu käyttäjän suorittamasta sivuston käytöstä tai liittyy siihen. Käyttäjä on velvollinen noudattamaan soveltuvaa lainsäädäntöä siinä maassa, jossa käyttää sivustoa.

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ

Jos sinulla on kysyttävää näistä käyttöehdoista, ota yhteyttä osoitteeseen harvia(a)harvia.fi